Saturday, June 08, 2019

Swiss

Swiss நாட்டில் மொழிகள் 4 ஜெர்மன், ஃப்ரெஞ்ச், இத்தாலி, Romansh.

Swiss நாட்டின் ஸ்விஸ் ஜெர்மன் மொழி பேசும் பகுதியில் இருப்பவர்கள் வீட்டில், பொதுவெளியில் ஸ்விஸ் ஜெர்மன் என்ற மொழியை பேசினாலும் பள்ளியில் HIGH GERMAN என்ற மொழி தான் கற்பிக்கப்படும்.
TV Shows and Children movies are in Swiss German.

School ல் High German கற்பிக்கப்பட்டாலும் ஆசிரியர்கள் Swiss German மொழியில் பேசுவார்களாம். Maths class taught in High German!! Maths knowledge நன்றாக இருந்தாலும் high German புரிந்தால் தான் நல்லா கணக்கு போட முடியும். Instruction and word problems!!

5 ஆம் வகுப்பில் இருந்து French language(official language) படிக்கணுமாம். 9th grade வரை.

French is taught in German!!

High German language school போய் தான் கற்றுக்கொள்கிறார்கள். இதில் அந்த மொழி மூலம் 2 ஆவது மொழி French வேற!!
TV French shows, Cartoons, holidays time French Camp அனுப்பி குழந்தைகளின் மொழி வளமையை கூட்டி, தனியே French தாய்மொழியாக கொண்டவரிடம் டியூஸனும் அனுப்பணும் தேவைப்பட்டால்.

2nd grade லிருந்து ப்ரிட்டிஷ் இங்கிலிஷ் கத்துக்கணுமாம்!!

KG - 4 years
1st Grade - 6 years

2 years of KG and 6 Years of Primary School!!

After that entrance exam for Lang Gymnasium -  elite academic program for 6 years.

20% Students only eligible for Long Gymi!! Gymi முடிச்சா நேரா ஸ்விஸ் university join செய்யலாம்.

அதில் தேறாதவர்கள் 3 வருடத்திற்கான Secondary school போகணுமாம்.  Public or private schools. பின் திரும்பவும் short Gymi exam எழுதி 3 வருடம் படிக்கலாம். பாசாக்ட்டி செகன்டரி ஸ்கூல் முடிச்சு
short Gymmasium, public middle schools, or private high schools or
3 வருடம் apprenticeship program போகணும். அப்படியே வேலையில் சேரலாம் அல்லது யுனிவர்சிட்டியில் சேரலாம்.

Secondary School: SEK

After primary school, most kids go to public secondary school (aka “Sek”) for 3 years, 7th-9th grade. Most kids start Sek at about 12 years old and finish at about 15 years old.

They study German, Math, French, and English as core subjects along with other subjects like history, natural and social sciences, religion, chemistry, physics, etc. Most include gym, workshop, music, art, cooking, hand crafts, etc. They often offer additional elective courses in the 3rd year like typing, grammar, business, film, art, etc.

Secondary school மாணவர்கள் வாங்கும் க்ரேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி SEK  A,( GOOD) SEK B (Average) SEK C  ( learning disabilities).

Full-time school options after Sek:

Entrance Exam for
Short Gymi and other “Mittelschule” that specialize in subjects like business, IT, communications, art, music, etc.

Short Gymansium, aka Kurz Gymi
This is similar to long Gymnasium, but a 4 year program instead of 6, ending with a final exam that enables direct entrance to a Swiss university.

In short, in the Swiss public school system in Zürich canton, kids go to 2 years of Kindergarten, then 6 years of primary school. After that they can optionally take an entrance exam for Lang Gymnasium, which is an elite academic program, which lasts 6 years. Only about 20% of students qualify for this program. If students complete Gymi, they are qualified to go directly to a Swiss university.

The rest of the students go to secondary school, either public or private, which lasts 2-3 years. Students then have another chance to take the exam and quality for a short version of Gymnasium (aka Kurz Gymi for 4 years) and a few other schooling options. If they don’t pass, most students go for an apprenticeship, which lasts 3-4 years, after which they can continue to work or pursue higher education.

Saturday, January 05, 2019

Kerela Tips

The interiors seem like more of a luxury train or potentially an aircraft but this is the cabin of government ferry that runs from Ernakulam to Fort Kōchi. Minimal motor noise, Hindi songs and fantastic views outside accompany you during the ride; and it’s pretty economical too with just INR 20 for AC cabin and INR 10 for non AC cabin. I had no idea such an infrastructure exists for local transportation in India, hats off to Kerala Government for this great initiative.

It’s infact incredible how the state of Kerala has recovered so well after being ridiculed by massive floods just few months back. Before I went, a lot of noise was played before me as to the state would be in shambles, the places would be dirty, broken etc etc but trust me I saw nothing of it. The roads were well built, so were the places around and people were sounding equally happy(of the very limited number of locals I talked to)

We definitely owe deep respect to the people and government of Kerala for pulling this out in such a short span of time. It’s a lesson for everyone.

#VisitKerala

Tour Ideas - Megalaya

Have visited cheerapunji in December 2018.......it's been long time I was thinking to write Abt cheerapunji.....
I was there for 4-5 days......with the help of two wheeler it became easiest.......
One can sustain in cheerapunji with lowest budget....if u plan accordingly..
Homestay where I stayed was for RS.250/- per person.......there we stayed for 3 days.and covered almost all places in cheerapunji.....
The orange roots was one of the best veg restaurant in cheerapunji.....and reasonable one with unlimited food
Then I headed towards dawki....bt dint make stay there ......then 7km ahead...shnonpedenge... beautiful place....I did camping there...and hired tent from "hallatong home stay" which was rs.500/- for single camp..jus on River bank ..there are lots of water activities over there do give it a try.....

Next to petrol pump in cheerapunji there is one nice small tea stall with green paint ......thy make fresh buns everyday and it tastes amazing......do give it a try.......

From guwahati u get lots of sharing cab for RS.350-/- around to shillong....and from shillong u will get lots of sharing sumo for RS.100-120.

It's safest place for anyone to travel....dint faced any kind of Eve teasing or uncomfortable situation.......

First pic is map for cheerapunji...and other one was clicked in mawsai caves....on 6/12/18

Budget for cheerapunji 4thdec - 8th Dec.
This I am posting it as per person because there was one more traveller I met and we split everywhere except food :)
4/12/18
Homestay - RS.500/- per person
Bike- RS.250/- per person for half day
Petrol - RS.100

5/12/18
Other home stay- RS.250/-
Full day two wheeler for RS.450/- per person
Petrol rs-200/-

6/12/18
Cheerapunji to Double decker bridge taxi sharing- RS.150/-
While returning we did hitch hiking ;)

7/12/18

Cheerapunji to shillong - RS.120/-
Shillong to dawki - rs300/-
Dawki to shononpedeng - rs 150
Camp stay - RS.500/- and if u opt for big camp ur budget will go down ..bt I choose not to share :)

Entry and parking in total- RS.250/-

Total..- RS.3470/-
While in dawki, avoid going to the river island - its expensive. You can stay in tents near the bridge by the river. Locals have set up some tents which are cheaper than the famous Dawki island.

In cherrapunjee do not miss Tlai fall,mouth of Nohkalikai fall,Weisawdong fall,if like caving try Krem Dam um the most beautifull cave in Cherrapunjee, if want easy you can do Arwah or mawsmai cave,Sohbar River,Double Decker and rainbow fall...for information...Kynrem fall and 7 sister fall are dry,direct cab from airport to shillong 500 from paltan bazar Guahati  to shillong you range starts from 200, shillong Cherrapunjee sumo 70/ taxi100.

Guwahati has many hotels and homestays starting from 200..plus
You can go around ghy temples..tour sualkuchi..pabitora..
Shillong you ll get accomodation starting 155 plus..u can go to umiam..peak..laitlum..elephanta..
Cherrapunji..many homestays starting feom 300..the falls arw dry but rainbow falls is awesome..masmai caves..among others..then go to nowhat village...and whistling village if u can..proceed to shongpedeng...end at krangshuri.